Uputstvo za upis na kurs


1. Proučite uputstvo po koracima i pročitajte uslove za korišćenje portala učenja na daljinu (link).

2. Pregled kurseva na sajtu glosec.rs (link).

3. Pregled snimaka ekrana kursa (link)

Poslednja izmena: nedelja, 5. april 2020., 20:40