Uputstvo za upis na kurs


1. Proučite uputstvo po koracima i pročitajte uslove za korišćenje portala učenja na daljinu (link).

2. Pregled kurseva na sajtu glosec.rs (link).

3. Pregled snimaka ekrana kursa (link)

Poslednja izmena: Sunday, 5. April 2020, 20:40