Поштовани,

Пред Вама се налази курс који ће Вам помоћи у припреми за полагање стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. Курс је је подељен на три области: систем заштите и спасавања и управљање ванредним ситуацијама, процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. Свака од ових области је подељена на теме, а после сваке пређене теме очекује Вас тест са одређеним бројем питања, како бисте проверили ниво усвојених знања по конкретној теми. Да бисте могли да пређете на следећу тему, потребно је да успешно решите тест. Све теме можете да пређете онолико пута колико сматрате да Вам је потребно. Питања из тестова су конципирана тако да прате захтеве испитних комисија на полагању стручног испита. Наравно, увек имате могућност да, путем mail-а, контактирате неког од наших предавача који ће Вам дати додатна појашњења.

Срдачан поздрав и срећно!

Тим предавача GloSec академије.