Upravljanje rizikom u organizaciji
Ненад Комазец

Upravljanje rizikom u organizaciji

Upravljanje rizikom u organizaciji predstavlja pristup rešavanju problema upravljanja putem upravljnaj rizikom. Lice koje završi kurs može efektivno da identifikuje kritične tačke u sistemu organizacije. Kurs je usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 31000 Risk  management