Dostupni kursevi

G-L

G-L

Seminar

V-V

V-V

Prezentacija za seminar

Trening službenika obezbeđenja
Maja MijatovićНенад Комазец

Trening službenika obezbeđenja

Kurs namenjen licima koja obavljaju poslove zaštite lici i imovine - službenicima obezbeđenja.
Kurs obuhvata sve aspekte obavljnaa posla službenika obezbeđenja i osnova je za pripremu za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence i obnavljanje znanja službenika koji se nisu sreli sa ovom materijom duži vremenski period

Snimci ekrana (screenshot)

Procena rizika od katatsrofa

Procena rizika od katatsrofa

Kurs procena rizika od katatsrofa je izrađen u skladu sa ovlašćenjem MUP za održavanje ove obuke.

Obuka je namenjena svim licima koja imaju nameru da polažu stručni ispit pred komisijom MUP, kao i cim licima koja su prošla obuku u nekom od centara a imaju potrebu za obnavljanjem znanja.

Licencirana lica GloSec akademije su na raspolaganju za pomoć.

risk menadžment
Ненад Комазец

risk menadžment

Risk menažment predstavlja alat koji, lice koje završi kusr može efektivno da identifikuje kritične tačke u sistemu organizacije.


Новости

ZNANJE I KRIZNI MENADŽMENT

napisao/la Glosec Administrator -

Aktuelna situacija, narušena bezbednost usled epidemije korona virusom, više nego dovoljno govori o važnosti znanja. Naravno, specifičnih znanja, koja imaju uticaja na postupanje ljudi u datim okolnostima.

Nažalost, ponovo se uočava da se vrši široka formalizacija i generalizacija pravila ponašanja, a glavna deviza ukupnog života i rada jeste MENI (NAMA) SE TO NEĆE DESITI (u različitim varijacijama). 

Zamislimo samo, da u današnje vreme, vreme epidemije, nije bilo ljudi koji su imali vrhunska znaja - u ovom slučaju medicinska. Pa nastala bi katastrofa slična onoj u Italiji, Španiji, itd. Struka je dala procenu širenja epidemije, a sa druge strane je, što je isto veoma značajno, naišla grupa ljudi na vlasti, koji se nisu pravili pametniji od lekara, već ih poslušali i uređivali sistem u skladu sa situacijom. Te dve grupe ljudi su dve strane iste medalje, ne može jedno bez drugog.

Ali treba se fokusirati na ljude koji imaju znanje, da mogu da predviđaju, vrše procene, određuju smernice za ponašanje, i samim tim preuzimaju odgovornost za svaku izgovorenu reč. 

Paralelno sa tim procesom, teče i proces privrednog života, koji nije stao iako se tako čini. Nažalost, činjenica je da veliki deo privrede ne zna šta da čini. Planovi kontinuiteta poslovanja nisu urađeni, nema ljudi koji znaju šta treba, deluje se adhoc (strane firme imaju ove planove i jedan mali deo domaćih). Štete koje nastaju, nisu, dakle uzrokovane samo vanrednim stanjem, već i lošim postupanjem velikog dela privrede, usled neznanja.

Krizni menadžment je u ovakvim situacijama jedino rešenje. Krizni menadžment nije paket gotovih uputstava šta i kako treba da se radi, već paket znanja kako iskoristiti širok spektar znanja iz drugih oblasti, i upotrebiti ih kada nastane kriza.  Stoga, opravdano potenciramo znanje kao osnovu održivog poslovanja sa aspekta bezbednosti.